Giấy chứng nhận

CE
ISO 9001
Sản xuất tại Trung Quốc-SGS